弘扬传统文化,倡导科学起名!
最新更新 sitemap 专题大全 手机版
科学起名
首页 起名知识 起小名 公司起名 店铺起名 百家姓 起名字典
当前位置:科学起名网 / 起名字典
全面丰富又完善的宝宝起名用的汉字库,覆盖5000个寓意好、含义好的中文汉字,提供可靠方便的起名汉字按拼音、字母、笔画、部首等常规查询,并且独创了按照汉字的五行和起名映像查询,让您在给宝宝起名的时候得心应手。
按字母查找:
全部 A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z
按五行查找:
寓意美好的字
A

ān

ài

ái

B

bǎo

bèi

bīn

bīng

bīn

C

chún

chéng

chéng

chéng

chí

cǎi

chāi

shàn

cóng

chūn

椿

chán

ruò

D

duō

dōng

duǒ

diān

dàn

F

fēi

fāng

fán

G

guì

gāo

wǎn

gān

H

hào

huī

hàn

hán

huà

huì

hǎo

huān

huàn

huàn

huán

huì

hún

huà

J

jiā

jiā

jùn

jīn

jǐn

jìn

jiǔ

jiāo

jīng

qiǎn

jiǎn

jìng

xiào

jīn

juān

jiǎo

jiǎn

L

lìng

lín

lóng

liáng

luò

lán

líng

lěi

líng

lín

lián

láng

liàn

shuāng

lóng

liú

liáng

líng

liú

liú

M

mèng

méng

měi

mín

mín

mián

miǎo

méng

méi

méng

mān

màn

N

nián

níng

P

pān

pèi

píng

pīng

pàn

Q

qīng

qióng

R

ruò

ruì

rùn

rǎn

róng

ruò

rǎn

rǎo

S

shùn

shuǐ

shū

shān

sān

sōng

shā

sāng

shǔ

shí

T

tóng

tián

táng

tiān

táo

tián

tíng

téng

W

wén

wǎn

wéi

wǎn

wéi

X

xīn

xīn

xiào

xīn

xuān

xīn

xiāo

xīn

xià

xīn

xiá

xiāo

xiào

xún

xiān

tán

xiāo

xián

xún

xiá

xiàn

xuán

Y

yún

yán

yáo

yuè

yán

yuè

yún

yàn

yīn

yān

yuán

yíng

yún

yūn

yīng

yǎn

yóu

yún

yáo

yàng

yìn

yōu

yuàn

yáng

yǐng

yán

yīn

Z

zhī

zhào

zhǐ

zhī

zhé

zhǐ

zhēn

zàn

zhēn

zhōu

zhēn

zhì

zhēn