弘扬传统文化,倡导科学起名!
最新更新 sitemap 专题大全 手机版
科学起名
首页 起名知识 起小名 公司起名 店铺起名 百家姓 起名字典
当前位置:科学起名网 / 起名字典
全面丰富又完善的宝宝起名用的汉字库,覆盖5000个寓意好、含义好的中文汉字,提供可靠方便的起名汉字按拼音、字母、笔画、部首等常规查询,并且独创了按照汉字的五行和起名映像查询,让您在给宝宝起名的时候得心应手。
按字母查找:
全部 A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z
按五行查找:
寓意杰出的字
A

áng

áo

ào

B

bǐng

biè

běi

biāo

biàn

bàng

C

chén

chén

chén

shèng

chéng

cái

càn

chéng

yǒng

D

dōng

dēng

dǐng

dòu

diǎn

dài

dǐng

duó

dēng

E

ēn

F

fēng

fàn

féng

fàn

fán

fàng

fèn

G

gāo

guàn

H

hào

hóng

hào

huái

怀

huǒ

háo

huī

hóng

hóng

hán

hàn

huáng

hào

hòu

huáng

háo

J

jiā

jié

jūn

jiàn

jīng

kǎi

jūn

jiāng

jìn

jìn

jǐng

jìn

jié

jùn

jié

jié

jué

jiǎo

jīng

jiān

K

kǎi

kuí

kuí

kūn

kàng

kuò

L

liáng

lún

lán

lóu

lèi

shuài

liǎo

M

míng

míng

màn

miáo

měng

màn

P

pèi

pèi

pài

Q

qiáo

qīn

qín

qiū

R

róng

S

shèng

shào

shì

shēng

shǎo

shēng

shàng

shí

shuò

shuài

shù

shū

shì

shǔ

shuò

chéng

shù

T

tóng

tāo

tǐng

tái

tóu

tàn

W

wén

wéi

wèi

wēi

wéi

X

xīn

xián

xiǎo

xīn

xiá

xiáng

xún

xiàng

xiāo

xùn

xuǎn

xiàng

Y

yuán

yǒu

yīng

yào

耀

yàn

yíng

yán

yáo

yáng

yǒng

yuè

yōu

yán

yàn

yuè

羿

yóu

yǐn

yāng

yàng

yǐn

wèi

yìn

Z

zhì

zhèn

zhuó

zhì

zōng

zhāo

zhāng

zhēng

zàn

zhāng

zhǔ

zhào

zhèng