弘扬传统文化,倡导科学起名!
最新更新 sitemap 专题大全 手机版
科学起名
首页 起名知识 起小名 公司起名 店铺起名 百家姓 起名字典
当前位置:科学起名网 / 起名字典
全面丰富又完善的宝宝起名用的汉字库,覆盖5000个寓意好、含义好的中文汉字,提供可靠方便的起名汉字按拼音、字母、笔画、部首等常规查询,并且独创了按照汉字的五行和起名映像查询,让您在给宝宝起名的时候得心应手。
按字母查找:
全部 A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z
按五行查找:
寓意才华的字
A

áng

B

bīn

bèi

bèi

biāo

bàng

bīn

bàn

C

chéng

chén

càn

dèng

cái

chéng

chēn

shēn

chàng

zēng

chōng

chù

cáo

chán

D

duàn

dèng

diǎn

dòng

E

èr

ěr

F

fěi

fēng

fàn

fēn

G

guì

gāo

gàn

gēng

H

hǎi

hán

huì

hán

hàn

huàn

huà

hēng

hào

hóng

huà

hán

hán

huàn

huì

huì

háo

huà

héng

J

jìng

jié

jìng

jǐn

jiǔ

jīng

jǐn

槿

jīng

jiǎn

jìng

jǐng

jiǒng

xùn

jùn

jùn

jué

jìng

jiāng

xiào

jiàn

jiè

jiān

K

huì

kǎi

kuí

kuò

kān

kāng

L

lián

líng

lāi

lín

luó

liǎng

lán

lián

shuài

lǎn

M

míng

màn

mǐn

mín

míng

míng

mǐn

méi

mǎo

máng

miǎn

N

nǎi

néng

niē

O

ōu

P

péi

píng

pèi

péi

píng

pài

píng

pán

fǎng

仿

péng

Q

qīng

qìn

qīn

quán

qián

qiú

tán

qiáo

qián

qiáng

qín

R

ruò

ruì

rén

ruì

S

shì

shū

shì

shuò

shèng

shī

shēn

shù

zhē

shì

tāng

shè

shā

shù

shū

zhù

shěn

shēn

shū

shū

shèn

T

tiān

tóng

téng

táng

tǐng

téng

tīng

W

wěi

wèi

wēn

wéi

wéi

X

xiū

xián

xué

xiǎo

xīn

xūn

xiè

xīn

xiāo

xuān

xiào

xùn

xuán

xùn

xián

xié

xuǎn

xuàn

xiāo

xiān

xiǎng

xiàn

xún

xuǎn

xuán

xùn

Y

yǒu

yíng

yàn

yàn

yǎn

yòu

yáo

yuè

yán

yān

yàn

yuè

yǐn

yín

yàn

yuè

yàn

yǒng

wěi

yǐn

wèi

yáo

yún

yīn

Z

zhì

chuán

zhì

cháng

zhé

zhī

zhèng

zhēn

zhǎn

shù

zhào

zhāo

zhì

zuǒ

zuō

zàn

zhāng

dīng

zhāng

zhù

zhì

zhèng

zhǎo

zhěng

zhěn

姿

zhuó

zhuān

zōng

zhé

zhēng

zhā

zhào